Xovis 3D people counting sensor called PC2 as seen from the front.

Telleløsninger – kundetellere

Kundetellingsløsninger registrerer nøyaktige data på besøkende med tidsstempel. Disse dataene kan settes opp mot andre data som er tilgjengelige i organisasjonen. Ut fra dette kan man for eksempel optimalisere bemanningen, se effekten av utførte markedsføringskampanjer, eller se hvor mange besøkende som blir betalende kunder og se gjennomsnittlig salgssum per besøk. Dataene gir et realistisk bilde av situasjonen og danner et godt grunnlag for å planlegge forbedringer.

Kontakt oss i dag! Våre systemer hjelper dere med å se forbedringspotensialet organisasjonen har!


Køsystemer og statistikk

For å unngå køer og ventetid kan vi sette opp monitorer i aktuelle områder som informerer om køstatus. De kan automatisk varsle om lang ventetid. Hvert betjeningspunkt kan om ønskelig betjene flere køer, og kundene kan velge hva de trenger hjelp med. Kunder kan få informasjon om køstatus via en app eller SMS. Køsystemene gir mulighet for å forhåndsavtale tid på deres hjemmeside for å slippe ventetid.

Køsystemene kan samtidig innhente nyttig statistikk som gjennomsnittlig ventetid og gjennomsnittlig betjeningstid.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om køsystemer tilpasset deres behov! Køsystemene sparer verdifull tid både for dere og kundene.


Automatic Passenger Counting (offentlig transport)

Vi fører løsningen for å både telle inn og utgående personer – samt antall personer inne til enhver tid på offentlig transport som buss, trikk, båt og tog. Løsningene kan integreres i systemene dere har på plass allerede idag, eller enkelt benyttes via våre systemer.

Kontakt oss i dag! Våre systemer hjelper dere med å se forbedringspotensialet organisasjonen har!


Trafikkstatistikk – kundestrømanalyse

I større butikker og kjøpesenter er det viktig å ha oversikt over hvordan kundene beveger seg for å se hvor det er f.eks lav trafikk deler av dagen, eller hvordan endring på produktplassering og informasjon kan forandre trafikkmønsteret. Trafikkstatistikken kan også benyttes til å fastsette leie i et kjøpesenter; ved økt trafikk kan husleien justeres.

Kontakt oss i dag for å få bedre oversikt over kundestrømmen!

Screenshot of a dashboard with real-time data of the Xovis 3D people counting solution.


Tilbakemeldingssystemer – kundetilfredshet

Besøkende og kunder er ofte åpne for å gi tilbakemelding på produkter eller tjenester de har benyttet eller hadde tenkt å benytte. Vår kundetilfredshetsløsning består av et panel med fem Emoji-knapper som rangerer fornøydheten til kunden. Det er enkelt å hente ut statistikk fra vår portal eller integrere tallene i deres systemer. Ut fra statistikken kan man gjøre tiltak og se forbedring fortløpende.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud i dag, og få mer fornøyde kunder!


Radio Frekvens Identifikasjon /RFID

Med RFID får alle varer en elektronisk ID. Varene kan skannes med håndskanner med rekkevidde på cirka 2 meter, eller med permanent monterte antenner i taket. Teknologien hjelper kjeder med frakt, levering, mottak og lagertelling. Man kan skanne varene raskt i alle ledd. RFID hjelper butikker og lager til å ta daglig lageroppdatering. Det sikrer kundene bedre varetilgjengelighet og reduserer svinn.

Få full oversikt over beholdningen hver dag! Ta kontakt med oss for en prat!

Bilderesultat for RFID TAG


Kontakt Oss