Kösystem och statistik

Det är önskvärt att betjäna kunderna när de kommer för hjälp. I vissa organisationer fungerar det, andra organisationer har högsäsong med många kunder under hektiska perioder och andra behöver hjälp med att hantera kunder året runt.

Med ett kösystem anpassat till de behov man har kan man behålla en nöjd kundbas, samtidigt som man får värdefull statistik. Genomsnittlig väntetid, behandlingstid, automatisk varning vid för lång väntetid. Varje servicepunkt kan behandla flera köer om så önskas och kunder kan välja vad de behöver hjälp med.

Det kan installeras flera bildskärmar i området som informerar om köstatus, kunder kan också få information via en APP eller SMS om förväntad väntetid.

Dagens kösystem ger också möjlighet att i förväg avtala tid på eran hemsida för att frigöra väntetiden.

Kösystemen vi säljer hjälper våra kunder att hantera sina kunder mer effektivt och kunderna ska känna sig omhändertagna och ha möjlighet att ta en kopp kaffe om väntan är lång.

Ta kontakt för en oförpliktande offert runt kösystem, och ta bättre hand om alla era kunder.


Xovis 3D people counting sensor called PC2 as seen from the front.

Räknelösninger / kundräknare

För att prestera måste ni känna till era möjligheter och begränsningar och ha mål att sträva efter.

Med kundräknings-lösningar registreras exakt data för besökare med en tidsstämpel. Denna data och statistik kan jämföras med andra tillgängliga data i organisationen för att optimera bemanningen, se effekten av genomförda marknadsföringskampanjer – samt göra beräkningar för att se hur många av besökarna som faktiskt blir betalande kunder, med det genomsnittliga försäljningsbeloppet per besök.

Kontakta oss idag, skapa en grund för att ge era anställda realistiska förbättringsmål.


Trafikstatistik / kundflödesanalys

I större butiker och köpcentrum är det viktigt att ha en översikt över hur kunderna rör sig, för att få en översikt över var det är lite aktivitet på delar av dagen, ändring av produktplaceringar och information kan ändra trafikmönstret. Trafikstatistiken kan också användas för att bestämma hyran i ett köpcentrum, vid ökad trafik kan hyrorna justeras.

Kontakta oss idag för en bättre överblick över kundflödet.

Screenshot of a dashboard with real-time data of the Xovis 3D people counting solution.


Återkopplingssystem / kundnöjdhet

Besökare och kunder är ofta öppna för att ge feedback på den produkt eller tjänst som de har använt eller avsett att använda.

Med vår kundnöjdhetslösning på plats kan du fånga upp vad dina kunder och besökare känner och tänker. Vidta åtgärder baserat på nivån på tillfredsställelse fortlöpande och se den pågående förbättringen.

Vår kundnöjdhetslösning består av en panel med fem Emoji-knappar, som betygsätter kundnöjdhet – signalen fångas och lagras. Det är lätt att exportera statistiken från vår portal eller integrera data mot era system.

Vänligen kontakta oss för en oförpliktande offert idag, och få mer nöjda kunder.


Radiofrekvensidentifiering /RFID

RFID är en teknik som är väl lämpad för att hjälpa företag med frakt, leverans, mottagning och lagerinventering. Alla varor får ett elektroniskt ID som enkelt kan skannas när varorna lämnar fabriken, anländer till huvudlaget och distribueras till butikerna. Man kan skanna varorna snabbt i alla steg för att få en fullständig överblick och minska svinn längs vägen.

Det hjälper butiker och lager att ta dagliga lageruppdateringar, minskar förlusten och säkerställer bättre produkttillgänglighet för kunderna.

Varorna skannas med en handskanner (räckvidd sig cirka 2 meter) eller med fastmonterade antenner i taket.

Få en fullständig överblick över ditt lager varje dag, vänligen kontakta oss för en pratstund.

Bilderesultat for RFID TAG