DigitaleskiltDigitala Skyltar

Elektroniska skyltar för butiker, lager och kontorsmiljöer. Vi kan leverera i valfri storlek från 1,6 tum till 13 tum.

SikkerhetSäkerhet

Kompletta säkerhetslösningar för företag. Kamerakontroll, inbrottslarm, åtkomstkontroll.

Flöde och statistik

Få en översikt över kundernas dagliga volym och när det finns flest kunder i butiken.

SensorNordic utvecklar innovativa tekniska lösningar för att säkerställa våra kunders vinster

Kontakta Oss