Personvernerklæring

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss i SensorNordic. Vi tar din sikkerhet alvorlig, og vil sørge for at dine opplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, inkludert GDPR.

Les denne erklæringen nøye. Den gir viktig informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger og forklarer dine juridiske rettigheter.

Vårt kundeforhold

Vi samler inn og bruker følgende informasjon om deg:

Ditt navn

Ditt / bedriftens telefonnummer

Din / bedriftens e-postadresse

Bedriftsdetaljer

Vi bruker informasjonen din til følgende formål:

  • Inngå avtaler, installere alarmer og gi deg overvåkningstjenesten du har valgt, behandle forespørsler fra deg om tjenester, gi deg tilbud samt å fakturere for slike tjenester.
  • Administrasjon av vår virksomhet, blant annet: kredittkontroller, hardware- og software-oppdateringer, teknisk support, håndtering av kundeservice og prisjusteringer. For å kunne gi relevante prisjusteringer for våre ulike kundekategorier, vurderer vi parametere som produkt, kontrakts-varighet og kundeforhold.
  • Sende deg kundetilfredsundersøkelser for å få en bedre forståelse av hvilke områder vi kan forbedre vår service på, og å gi individuell oppfølging og tilbakemelding til deg.
  • Kontakte dine kontakter for å gi dem opplæring om deres roller og ansvar. Etter dette vil vi bare kontakte dem hvis alarmen din utløses og vi ikke kan få tak i deg. Hvis du gir oss personopplysningene til en valgt alarmkontakt, bekrefter du at du har informert dem om at vi vil bruke deres personlige opplysninger med det formål å ha dem som alarmkontakt. Når vi mottar navn og e-postadresse til dine alarmkontakter, kan vi sende dem vår personvernerklæring (med mindre de allerede har informasjon om hvordan vi behandler dataene våre). Vi oppfordrer deg til å legge til e-post for alle dine alarmkontakter og å opprette brukerkontoer for dem. Dette vil gjøre det lettere for oss å kommunisere vår personvernerklæring til dem.
  • Sende deg e-post og sms med tilbud, nyttig informasjon og statusrapport for produktene dine etc. Du kan til enhver tid velge å ikke motta disse henvendelsene ved å benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Innsamling og bruk av personopplysninger som beskrevet over skjer i samsvar med personopplysningsloven. Behandlingen av personopplysningene er i de fleste tilfeller nødvendig for å oppfylle våre avtaler med deg, jf. GDPR art. 6 (1) b, men i tilfelle ved bruk av alarmkontakt er behandlingen nødvendig for å beskytte dine vitale interesser, jf. GDPR art. 6 (1) d. Markedsføringsaktiviteter og formål slik som kundeservice og –undersøkelser og profilering er basert på våre berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 (1) f og i enkelte tilfeller samtykke etter GDPR art. 6 (1) a.

Ingen av de nevnte behandlingene av persondata resulterer i at betydelige eller juridiske avgjørelser blir gjort om deg på helautomatisert basis.
Supportsaker innsendt på mail lagres i 3 år. Telefonsamtaler med kundeservice lagres ikke.

Opplysninger vi deler med andre

Vi selger aldri informasjonen din til tredjepart.

Vi kan utlevere informasjon til offentlige myndigheter dersom det foreligger rettslig grunnlag som for eksempel en mulig straffesak, eller at nødetater må kontaktes for å ivareta dine vitale interesser, jf. GDPR art. 6 (1) c.

Vår kontaktinfo:

SensorNordic AS

Kjeller Vest 1

NO- 2007 Kjeller

Tlf: +47 6790 4848

Mail: support@sensornordic.no